Kommuner køber trivselsmålinger via private udbydere

Den positive klassekammerat findes | Friskoler slår folkeskoler i seksualundervisning

Kære læser

Så sent som i går indskærpede politikerne, at de nationale trivselsmålinger ikke må bruges til at sagsbehandle børns svar. Men i en række kommuner køber man private udbydere, så man kan bruge børnenes svar i arbejdet som lærer. Vi kigger nærmere på brugen af trivselsmålinger og spørger: Skal de være en fast del af lærernes arbejde?

CEPOS har ikke ret i, at den positive klassekammerateffekt ikke findes, mener forstander på Det Kgl. Vajsenhus Mathias Bruun. Han peger blandt andet på, at en undersøgelse fra Dansk Erhverv viser en klar positiv effekt.

Endelig viser en ny rapport, at friskolerne slår folkeskolerne i seksualundervisning. I hvert fald svarer elever på friskolerne i højere grad end på folkeskolerne på, at de har »lært om forskellige former for seksualitet« i skolen.

God læselyst og god weekend!

DET SKAL DU LÆSE I DAGDEBAT


FIK DU LÆST?