Foto: /ritzau/ Martin Bubandt

Foto: /ritzau/ Martin Bubandt

Nyheder

6 skoleledere: Derfor stiller vi op til kommunalvalget

Politiken Skoleliv har spurgt seks skoleledere fra forskellige partier, hvorfor de stiller op til kommunalvalget, og hvad de vil arbejde for på skoleområdet.

Nyheder

Marco Damgaard

Marco Damgaard
Foto: Marco Damgaard/Socialdemokratiet

Marco Damgaard

 • Socialdemokratiet
 • Herlev Kommune
 • Skoleleder på Tingbjerg Skole
 • 32 år

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget?

»Det gør jeg, fordi jeg har en betydelig tro på, at jeg kan gøre en forskel for Herlev. Jeg har været politisk aktiv, siden jeg var 17-18 år, og har arbejdet meget på de indre linjer i Socialdemokratiet. Men nu har jeg lyst til og mulighed for at kunne stille op selv og være med til direkte at påvirke den politik, vi fører i Herlev Kommune.«

Hvad vil du arbejde for på skoleområdet?

»Jeg vil arbejde for, at flere børn og forældre i vores kommune vælger folkeskolen til. Jeg mener, at det er en af de allervigtigste fællesskabsinstitutioner, vi har. Både for uddannelsen og for den demokratiske dannelse, så det skal helt klart være det naturlige førstevalg. Og det skal vi gøre ved, at vi bliver endnu bedre til at arbejde tværprofessionelt – lærere og pædagoger – og på den måde sikrer en helhed i børnenes liv.«

»Jeg tror, at man får forældre til at vælge folkeskolen på to måder: Den første ved at lave et rigtig godt skoletilbud med nogle engagerede lærere og pædagoger, en ekstremt dygtig skole- og pædagogisk ledelse, så eleverne og forældrene oplever kvalitet. Derudover skal folkeskolen blive langt bedre til at fortælle, hvad den gør godt. Vi i skolerne skal være bedre til at bruge Facebook som skoleside og bruge skolens hjemmeside og skrive små artikler til lokalavisen. I det hele taget fortælle kontinuerligt i løbet af et skoleår om alle de fede ting, der sker i folkeskolen.«

Kristian Bertelsen

Kristian Bertelsen
Foto: Lokal listen

Kristian Bertelsen

 • Lokallisten
 • Hjørring Kommune
 • Skoleleder på Poulstrup Friskole
 • 38 år

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget?

»Fordi jeg sidder med noget viden på det område, jeg beskæftiger mig med til daglig. Det er de frie skoler, som ikke er en konkurrent til de kommunale skoler, men et alternativ, og som efterhånden får flere og flere børn. En femtedel af kommunens børn går i et privat tilbud, og jeg mener, at det er vigtigt, at der også er nogle, der taler den sag. Selv om det ikke nødvendigvis kan blandes sammen med kommunale budgetter, er det stadigvæk skatteborgere, der sender deres børn herud.«

»Derudover har jeg en lyst til, at vi holder liv i vores små samfund i en kommune, som har haft centralisering på dagsordenen i de seneste 4-8-12 år med storkommunedrift. Der er så meget værdi i de små samfund, og vi kan nogle ting herude, som man kunne lære af inde i de større byer. Det vil jeg gerne være med til at sætte fokus på.«

Hvad vil du arbejde for på skoleområdet?

»Skole- og uddannelsesområdet er et hjertebarn for mig. Det har ikke kun at gøre med min skoleleder-kasket – det handler også om, at jeg selv er forælder. Jeg kan bare se, at vi har et skolesystem, som er under pres, hvor det hele pludselig handler om økonomi. Det er ikke den måde, man skal tænke skole på. Vi skal blandt andet sikre os, at specialområdet – derunder f.eks. børn med diagnoser og specialklasser - får betydeligt bedre vilkår end i dag. Det handler ikke nødvendigvis om at tilføre flere ressourcer, det handler bare om at bruge dem mere effektivt, end man gør i dag.«

»Der er rigtig meget snak om, at lærerne har fået dårligere arbejdsvilkår efter skolereformen, og det kan jeg til dels også følge. Men jeg synes ikke, at dét at tilføre en masse penge til skoleområdet, løser det. Så er der nogle, der siger, at vi bare skal skære i tilskuddet til friskolerne og give det til folkeskolerne. Men de få millioner, som ville komme ud af det, ville ikke løfte noget som helst. Vi bliver nødt til at kaste terningerne igen.«

Annette Lundgaard

Annette Lundgaard

Annette Lundgaard

 • Venstre
 • Billund Kommune
 • Valgt ind i 2013
 • Skoleleder på Grindsted Privatskole
 • 53 år

Hvorfor genopstiller du op til kommunalvalget?

»Jeg vil gerne give børnene en oplevelse af, at vi lever i et demokratisk samfund. Det er en vigtig kerneværdi i en tid, hvor vi har haft det oppe at vende, hvor godt det lykkes. Ikke mindst på privat- og friskolerne. Her på skolen taler jeg dagligt om, at vi skal være stolte af at være en del af et demokrati. Men i et demokrati er der både ret og pligt. Pligten er at tage medansvar og tage del i at udvikle samfund. Ellers får vi aldrig et demokrati. Det ville lyde hult, at jeg talte om demokrati hver dag og så sagde nej, når jeg bliver spurgt om at stille op.«

»Kommunalpolitik er dialogernes mulighed. Venstre havde flertal ved sidste valgt, men vi har indgået brede aftaler. Det er en værdi, at flertallet tager ansvar for og hensyn til dem, de ikke er enige med. Sådan er det også i en klasse.«

»Min ledelseserfaring var en af grundene til, at jeg blev spurgt, om jeg ville stille op i 2013. Jeg har siddet i Økonomiudvalget, som har personaleansvar. Der har jeg kunnet bruge min ledelsesmæssige tilgang. Jeg graver mig sjældent ned i mindre detaljer. Jeg vil gerne se tingene overordnet, og jeg har en forståelse for, at tingene hænger sammen, og at der kommer en hverdag efter valgkampens mange løfter.«

Hvad vil du arbejde for på skoleområdet?

»Vi skal have mere kreativitet ind i skolerne. Vi skal tænke i det 21. århundredes kompetencer. Vi er nødt til at sikre, at de unge mennesker er rustet til at møde en globaliseret verden. Vi kan ikke gætte os til, hvad de får brug for, men vi kan give dem de kompetencer, der skal til, for at de kan være med til at forme verden: ansvarlighed, kommunikation, kritisk stillingtagen og omsorg for andre.«

»Og så skal vi sætte lærerne fri til at gøre det, de er gode til. Jeg er ikke tilhænger af, at vi politikere planlægger en fælles lokalaftale. Her i kommunen har vi både små landsbyskoler og store byskoler. De har forskellige opgaver. Hvis vi skal blive enige om, hvordan arbejdsdagen skal se ud på alle skoler, så er det laveste fællesnævner, der dikterer. Det er noget, den enkelte skole skal definere.«

Brian Stubkjær Immersen

Brian Stubkjær Immersen

Brian Stubkjær Immersen

 • Kristendemokraterne
 • Thisted Kommune
 • Skoleleder på Lerpytter Friskole
 • 42 år

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget?

»Jeg vil gerne sikre, at Kristendemokraterne stadig findes i Thisted Kommune. Og så synes jeg, at jeg har en del at kunne bidrage med – især i forhold til børne- og ungepolitik.«

Hvad vil du arbejde for på skoleområdet?

»Jeg er friskoleleder, og jeg vil gerne arbejde for, at alle kommunens børn får gode tilbud. Det er lidt sådan, at hvis forældre vælger en friskole, har de fravalgt noget. Det er ikke den rigtige måde at se forældres skolevalg på, synes jeg.«

»Jeg vil arbejde for en bedre grundskole i Thisted Kommune. Først og fremmest skal man ikke lukke de mindre skoler. Vi er meget tyndt befolket, og der er langt mellem alting heroppe, så det er vigtigt med decentrale skoler. I Holstebro Kommune har man den holdning, at hvis en skole har mindst 75 elever, vil man prøve at bevare den. Her i Thisted er udgangspunktet 100. Jeg mener helt klart, at det vil give mening at bevare skoler helt ned til 75 elever.«

Jakob Ville

Jakob Ville

Jakob Ville

 • Venstre
 • Kolding Kommune
 • Skoleleder på Jels Skole
 • 40 år

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget?

»Jeg har været meget aktiv i politik i mange år. Jeg har været formand for Venstre i Kolding Kommune i otte-ni år og har siddet i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, så jeg har været meget tæt på alle beslutninger i mange år. Når man først har været en del af det, kan man se, hvordan man kan få indflydelse på nogle ting. Jeg synes, at jeg har noget at byde ind med - særligt på skoleområdet, hvor jeg har en del erfaring qua mit arbejde, men også på nogle andre områder.«

Hvad vil du arbejde for på skoleområdet?

»Jeg går bl.a. til valg på digital dannelse. Der skal fokus på at få vores unge mennesker til at være gode borgere i den digitale tid, vi lever i, og få lært dem nogle sunde vaner. Jeg går ind for, at skolen skal være mobilfri. Det har jeg gjort på min egen skole. Når børnene kommer om morgenen, låser de deres mobiltelefon inde, og når de har fri fra skole, bliver den låst ud igen – med mindre man skal bruge den til noget læringsmæssigt.«

»Samtidig går jeg ind for decentral skoleledelse, hvor man som forvaltning, politiker, kommune ikke skal bestemme så meget for hver enkelt skole. Der skal være nogle overordnede mål, man skal nå,  og så skal man ellers have tillid til, at de dygtige ledere og medarbejdere, der er ansat ude på skolerne, når de mål.«

Heine Skovbak Iversen

Heine Skovbak Iversen

Heine Skovbak Iversen

 • Radikale Venstre
 • Syddjurs Kommune
 • Skoleleder på Oust Mølleskolen
 • 40 år

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget?

»Det er for at gøre noget ved skoleområdet her i Syddjurs. Man har fjernet nogle specialklasser og specialtilbud, man har fjernet modtageklasser og lavet en ny tildelingsmodel. De brikker til sammen har gjort, at man har et skolesystem, som jeg oplever og hører, er ved at rutsche i den forkerte retning.«

»Yderligere er der sagen om Per Zeidler. De antagelser, jeg har haft om, at der er noget galt i systemet, bekræftes meget vel af, at der er en formand for et familieudvalg, som slet ikke har været til stede. Den del har særligt motiveret mig til at stille op.«

Hvad vil du arbejde for på skoleområdet?

»Jeg vil arbejde på at få bremset op og få genetableret en dialog mellem kommune og skoleledelse og de medarbejdere, der er ude på skolerne.«

»Jeg har beskæftiget mig med skoleområdet i 25 år, så jeg tænker, at jeg har en rigtig stor erfaring. Det er det, jeg har brugt mit professionelle liv på, og når jeg så ser, at der er noget, der råber til himlen om, at det her er skævt, så vil jeg gerne arbejde for at rette op på det.«

 • Ældste
 • Nyeste
 • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Forsiden